Träningsgruppen

 Vi är för närvarande en träningsgrupp som tränar sök, spår, uppletande och lydnad. Målet är tävling. 

 

Collage