Filmer

Noe sök 190127
 
Jackie markering
Yoker fritt följ 181225
Yoker181225
Cleia fritt följ 181225 
 Cleia181225
Omen uppletande 180919
Omen180919
Yoker påvis 180916
Yoker180916
 
Cleia uppletande 180819
Cleia
 

 

 

Yoker systemsök 180819

 

Jackie markeringsövning 190819

 

Liten dålig film på Yoker och Jackie hittaövning

 


1:a sök/påvisövningarna med Omen

 

 

"Yoker-lek" med Noe

Yoker tränar påvis med lösrulle

  

Lite lydnad med Cleia